Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Конкурси

Протокол от заседание на комисия, определена със заповед № РД-186/25.03.2020 г. на Кмета на Община Карлово, за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет към Община Карлово
30.03.2020
Протокол от заседание на комисия, определена със заповед № РД-186/25.03.2020 г. на Кмета на Община Карлово, за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет към Община Карлово

Провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Карлово
19.03.2020
Провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Карлово - обявлениеПровеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Карлово -образци на документи

Обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс
04.02.2020
Обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурсПриложение 1Приложение 2Приложение 3

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.05.2020 г. до 03.06.2020 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево
04.02.2020
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.05.2020 г. до 03.06.2020 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, МусачевоСписък на вакантни длъжности за войници във военни формирования, подчинени на военно формирование 34750 - Карлово за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
31.01.2020
Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбинаНормативи за физическа готовностКритерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбинаЗаявление

Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеяедане на конкурс
27.01.2020
Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеяедане на конкурсСписък на вакантни длъжности за войници от Съвместното командване на специалните операции, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина Списък на вакантни длъжности за войници от Съвместното командване на специалните операции с кратка информация за длъжностите.

8:15-12:15/ 13:00-17:00