Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Конкурси

Заповед за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.
28.02.2019
Заповед за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив
22.02.2019
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и ПловдивПРИЛОЖЕНИЯ:1.Приложение № 1, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 - София 2.Приложение № 2, Списък на вакантни длъжности за войници във 2- ра механизирана бригада3.Приложение № 3, Списък на вакантни длъжности за войници в 61-ва механизирана бригада4.Приложение...

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор за гр. Карлово, общ. Карлово
30.01.2019
О Б Щ И Н А К А Р Л О В О С Ъ О Б Щ Е Н И Е СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ” в партньорство с ОБЩИНА КАРЛОВО Обявява конкурс за избор на здравен медиатор за гр. Карлово, общ. КарловоНеобходими документи:- Заявление по образец- Автобиография- Мотивирано писмо- Копие от диплома за завършено средно образованиеОбразец на заявлението се получава в сградата на пл.20-ти юли № 10 /бившата сграда на ресторант Москва/, Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“ , ет. 1, стая № 101.Изисквания към кандидатите:- Завършено средно образование;- Принадлежност към местна уязвима ромска етническа общност;- Познаване на здравните и социалните...

Конкурс за предоставяне на външен доставчик управлението на социални услуги, делегирани от държавата дейности: „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“
30.01.2019
 ОБЩИНА КАРЛОВО   ЗАПОВЕД  № РД-125   Карлово, 24.01.2019 г.     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 37, чл. 38, чл. 39 и чл. 39а от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане   ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС          за предоставяне на външен доставчик управлението на следните социални услуги, делегирани от държавата дейности: „Център за настаняване от семеен тип  за деца без увреждания“ с адрес: гр. Карлово, ул. „Калоян“ № 14, „Център за настаняване от семеен тип  за деца с увреждания“ с  адрес: гр. Карлово, ул. „Иванка Пашкулова“ №...

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
03.12.2018
Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
03.12.2018
Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)