Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Проекти на наредби

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
11.06.2018
Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово (2018-2020)
11.05.2018
Докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегияза подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово (2018-2020)Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово

Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, съгласно чл. 19 от Закона за общинския дълг
18.04.2018
Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, съгласно чл. 19 от Закона за общинския дълг

Изменение на Правилника на ОбС Карлово
10.04.2018
Изменение на Правилника на ОбС Карлово

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община Карлово
27.03.2018
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за   реда  на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община КарловоМотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за   реда  на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община КарловоСПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

Изменение на Наредба за определяне изменение на Наредба за определяне на местните данъци, приета с Решение № 866 от 21.01.2018 г.
07.02.2018
Изменение на Наредба за определяне изменение на Наредба за определяне на местните данъци, приета с Решение № 866 от 21.01.2018 г. 

Предстоящи събития
Времето в Карлово