Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Проекти на наредби

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организиране на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Карлово
13.05.2019
Докладна записка и мотиви за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организиране на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Карлово

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на животни и пчелни семейства на територията на община Карлово
22.03.2019
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на животни и пчелни семейства на територията на община Карлово.Мотиви Приемане на Наредба за изменение и допълнение наНаредба за отглеждане на животни и пчелни семейства  на територията на община Карлово.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища
25.02.2019
Докладна записка - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилищаМотиви - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища

Приемане на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Карлово
25.02.2019
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Карлово

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово
20.02.2019
Докладна - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община КарловоМотиви за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Карлово
19.02.2019
Докладна записа - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община КарловоМотиви -Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Карлово