Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Води и водни обекти

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на пдземни води гр. Сопот, с. Анево, с. Московец, площадки на ВМЗ
06.11.2019
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на пдземни води гр. Сопот, с. Анево, с. Московец, площадки на ВМЗ

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения обект - "Розов масив"
01.10.2019
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения обект - "Розов масив"

Съобщени за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води обект "Мандра"
27.09.2019
Съобщени за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води обект "Мандра"

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовзеане на подземни води - обект "Мандра"
24.09.2019
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовзеане на подземни води - обект "Мандра"

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Дамлъ дере
23.07.2019
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Дамлъ дере

Изменениен на разрешително №31591237/28.02.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
06.06.2019
Изменениен на разрешително №31591237/28.02.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения