Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО

Инвестиционно намерение на Пламен М. Георгиев
06.12.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:             Засегнатото население за инвестиционно намерение на  Пламен М. Георгиев за следното инвестиционно намерение – Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 36498.702.1974 в местност „Бадемлика“ по КККР на гр. Карловообщ. Карлово, обл. Пловдив.

Инвестиционно намерение на Б.Й.Й
05.12.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:             Засегнатото население за инвестиционно намерение на  Б.Й.Й.  за следното инвестиционно намерение - изграждане на кабелна мрежа за предоставяне на услуга и пренос на сигнал за ТВ и охранителна дейност на територията на гр. Калофер, общ. Карлово, обл. Пловдив.

Инвестиционно намерение на М. М. С
03.12.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:             Засегнатото население за инвестиционно намерение на  М. М. С.  за следното инвестиционно намерение  изграждане на обект „Жилищно строителство“ в поземлен имот поземлен имот № 040025, местност „Атева къща“ , находящ се в землището на с. Каравелово, общ. Карлово.

Инвестиционно намерение на „Механика инженеринг“ ЕООД
03.12.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:          Засегнатото население за инвестиционно намерение на  „Механика инженеринг“  ЕООД за следното инвестиционно намерение  „Изграждане на цех за механична обработка на метали със заваръчен участък“ в поземлен имот № ПИ 004157, находящ се в землището на с. Ведраре, общ. Карлово, ЕКТТЕ 10291, „Тарла топрак“  в землището на с. Ведраре, общ. Карлово“

Инвестиционно намерение „Монтаж и пускане в експлоатация на нова линия за охлаждане"
30.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:             Засегнатото население за инвестиционно намерение на  Т.Н.Т.  за следното инвестиционно намерение  „Монтаж и пускане в експлоатация на нова линия за охлаждане, рязане и опаковане на хляб, намираща се в имот № 069024, местност „Тарла топрак“  в землището на с. Ведраре, общ. Карлово“.

Инвестиционно намерение на „ДИАЛАБ“ ЕООД
28.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/  УВЕДОМЯВА:              Засегнатото население за инвестиционно намерение на  „ДИАЛАБ“ ЕООД  за следното инвестиционно намерение  „Модернизация, чрез закупуване на ново лабораторно оборудване за Самостоятелна медико диагностична лаборатория на ДИАЛАБ“, с местоположение гр. Карлово, ул. „Гладстоун“ № 24  общ. Карлово, обл. Пловдив.