Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури ново

Ремонтни дейности на централната градска част на гр. Калофер и ремонтни дейности в сградата на Дом на културата - гр. Калофер“
25.05.2018

„Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, за многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Карлово, бул. „Освобождение” № 24”
13.04.2016
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение 13.04.2016 г.Обявление 13.04.2016 г.Обявление за възложена поръчка - 09.08.2016 г.Краен срок за подаване на оферти:27/05/2016 17:00Преписка:00072-2016-0014Документи:Документация 13.04.2016 г.Протокол № 1 - 03.06.2016 г.Публично отваряне на ценови оферти - 20.06.2016 г.Протокол № 2 - 23.06.2016 г.Протокол № 3 - 23.06.2016 г.Решение - 23.06.2016 г.Договор - 01.08.2016 г.Състояние:ВъзложенаПриложение 1Приложение 2Приложение 3Възстановена гаранция за участие на ДЗЗД "ХИДРОИЗОМАТ - АРХИКО"  на основание чл. 62, ал. 2 от ЗОП - 01.08.2016 г.Възстановена гаранция за участие на ДЗЗД "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ - ОСВОБОЖДЕНИЕ 24"  на основание чл. 62, ал. 2 от ЗОП - 01.08.2016 г.

ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА СГРАДИ - ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ...
13.04.2016
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение 13.04.2016 г.Обявление 13.04.2016 г.Информация за сключен договор 21.07.2016 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 10.07.2018 г.Краен срок за подаване на оферти:25/05/2016 17:00Преписка:00072-2016-0013Документи:Документация 13.04.2016 г.Протокол № 1 - 02.06.2016 г.Публично отваряне на ценови оферти - 20.06.2016 г.Протокол № 2 - 24.06.2016 г.Протокол № 3 - 24.06.2016 г.Решение - 24.06.2016 г.Договор - 19.07.2016 г.Договор - 21.07.2016 г.Състояние:ВъзложенаВъзстановена гаранция за участие на "АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ" ООД за обособена позиция № 1 и № 2 на основание чл. 62, ал. 1 от ЗОП - 08.07.2016 г.Възстановена гаранция за участие на "ТРАНСКОНСУЛТ БГ" ООД за обособена позиция № 1 ...

„Благоустрояване на междублокови пространства по плана на гр. Карлово, община Карлово”
13.04.2016
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение 13.04.2016 г.Обявление 13.04.2016 г.Информация за сключен договор - 22.06.2016 г.Краен срок за подаване на оферти:25/05/2016 17:00Преписка:00072-2016-0012Документи:Документация 13.04.2016 г.Публично отваряне на ценови оферти 30.05.2016 г.Протокол № 1 - 02.06.2016 г.Протокол № 2 - 02.06.2016 г.Решение - 02.06.2016 г.Договор - 21.06.2016 г.Състояние:ВъзложенаТрансформирана гаранция за участие в гаранция за изпълнение на ДЗЗД "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ КАРЛОВО"  - 21.06.2016 г.

„Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, по обособени позиции, за четвъртата група от сгради”
08.04.2016
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение 08.04.2016 г.Обявление 08.04.2016 г.Обявление за възложена поръчка - 09.08.2016 г.Краен срок за подаване на оферти:18/05/2016 17:00Преписка:00072-2016-0011Документи:Документация 08.04.2016 г.Протокол №1 - 30.05.2016 г.Публично отваряне на ценови оферти - 14.06.2016 г.Протокол № 2 - 22.06.2016 г.Протокол № 3 - 22.06.2016 г.Решение - 22.06.2016 г.Публично отваряне на ценови оферти - 28.06.2016 г.Протокол 4 - 01.07.2016 г.Протокол 5 - 01.07.2016 г.Решение - 01.07.2016 г.Договор - 25.07.2016 г.Договор - 25.07.2016 г.Договор - 01.08.2016 г.Договор - 01.08.2016 г.Състояние:ВъзложенаЗа обособена позиция 1 08.04.2016 г.За обособена позиция 2 08.04.2016 г.За обособена позиция 3 08.04.2016 г.За обособена позиция 4 08.04.2016 г.Трансформирана гаранция за участие в гаранция за...

"ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО"
31.03.2016
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение 31.03.2016 г.Обявление 31.03.2016 г.Информация за сключен договор - 03.06.2016 г.Краен срок за подаване на оферти:28/04/2016 17:00Преписка:00072-2016-0010Документи:Документация 31.03.2016 г.Публично отваряне на ценови оферти 03.05.2016 г.Протокол № 1 - 09.05.2016 г.Протокол № 2 - 09.05.2016 г.Решение 09.05.2016 г.Договор - 03.06.2016 г.Състояние:ВъзложенаТрансформирана гаранция за участие в гаранция за изпълнение на "ТЕРАСИСТ" ООД - 06.06.2016 г.