Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“ – изпълнение на строително-монтажни работи
05.07.2018
Възложител: Община Карлово
Състояние: Отворена

ДОКУМЕНТИ:

Обява - 05.07.2018
Оферта - 05.07.2018 г.
Количествена сметка - 05.07.2018 г.