Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
„Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“
02.07.2018
Възложител: Община Карлово
Състояние: Отворена

ДОКУМЕНТИ:

Обява - 02.07.2018 
Оферта - 02.07.2018 г. 
Количествена сметка - 02.07.2018 г.