Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисура – Община Карлово”, по обособени позиции”
03.01.2019
Възложител:
Община Карлово
Решения/Обявления/Информации:
Решение - 07.01.2019 г.
Обявление - 07.01.2019 г.
Становище на АОП от предварителен контрол - 07.01.2019 г.
Обявление ОВ на ЕС - 08.01.2019 г.
Становище от АОП от етап 2 - 25.01.2019 г.

Краен срок за подаване на оферти:
07.02.2019 г., 17:00 ч.
Преписка:
00072-2019-0001

Документи:
Документация - 08.01.2019 г.
еЕЕДОП - 08.01.2019 г.

Състояние:
Отворена