Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Енергийна ефективност

Презентация енергийна ефективност
13.02.2015

Образци енергийна ефективност
13.02.2015
Образци и документи към Етап 1 ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сдружениена собствениците по чл. 29, ал.1 ЗУЕС Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост Споразумение за създаване на сдружение на собственицитеза създаване на сдружение на собствениците Учредяване на Сдружение на собствениците Образци и документи към Етап 2 Регистрация на Сдружение на собствениците в Община Карлово   Образци и документи към Етап 3 Подаване на Заявление за интерес и финансова подкрепа Справка за собствениците на самостоятелни обекти Покана за общо събрание на сдружението на собствениците Протокол за проведено общо събрание (ос) на сдружението на собствениците (сс) Декларация във връзка с участието на сградата в националната програма за обновяване...

Инструкции за енергийна ефективност
13.02.2015
На тази станица ще намерите инструкции за етапи: I.Учредяване на Сдружение на собствениците II.Регистрация на Сдружение на собствениците в Община Карлово III.Подаване на Заявление за интерес и финансова подкрепа Използвани съкращения: Закон за управление на етажната собственост – ЗУЕС Сдружение на собствениците - СС I.Учредяване на Сдружение на собствениците: Учредяването на СС се извършва по реда на раздел III от ЗАУС и преминава през следните стъпки: Свикване на Общо събрание за вземане на решение за създаване на Сдружение на собствениците: 1.Свикването на Общото събрание става чрез покана по образец (Приложение № 1). Поканата се подписва от лицата, които свикват Общото събрание и се поставя на видно и общодостъпно място на...

Енергийна ефективност - информация
13.02.2015