Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Енергийна ефективност
Образци енергийна ефективност
13.02.2015

Образци и документи към Етап 1

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сдружениена собствениците по чл. 29, ал.1 ЗУЕС

Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост

Споразумение за създаване на сдружение на собственицитеза създаване на сдружение на собствениците

Учредяване на Сдружение на собствениците


Образци и документи към Етап 2

Регистрация на Сдружение на собствениците в Община Карлово

 


Образци и документи към Етап 3

Подаване на Заявление за интерес и финансова подкрепа

Справка за собствениците на самостоятелни обекти

Покана за общо събрание на сдружението на собствениците

Протокол за проведено общо събрание (ос) на сдружението на собствениците (сс)

Декларация във връзка с участието на сградата в националната програма за обновяване на жилищни сгради

 


Образци към Методическите указания

Приложение 1 – образец към Методическите указания 

Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание)

 


Приложение 2 – образец към Методическите указания 

Протокол от залепване на поканата учредване на ССПротокол от залепване на поканата учредване на СС

 


Приложение 3 – образец към Методическите указания 

ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание)

 


Приложение 4– образец към Методическите указания 

Споразумение за създаване на СССпоразумение за създаване на СС

 


Приложение 5 – образец към Методическите указания 

Заявление за интерес и финансова помощ

 


Приложение 6 – образец към Методическите указания 

Справка за ССОСправка за ССО


Приложение 7– образец към Методическите указания 

Покана за свикване на ОС на СС


Приложение 8 - образец към Методическите указания 

Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

 


Приложение 9 – образец към Методическите указания 

Протокол от ОС на ССПротокол от ОС на СС

 


Приложение 10– образец към Методическите указания

Договор СС-Община

 


Приложение 10.1– образец към Методическите указания

Приложение 1 Договор Община-СС -ДЕКЛАРАЦИЯ за минимални  и държавни помощи


Приложение 10.2 – образец към Методическите указания

Приложение 2 Договор Община СС -ДЕКЛАРАЦИЯ от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на разходите


Приложение 11

Договор за целево финансиране


Приложение 11.1

Приложение 1 - към Договор за целево финансиране


Приложение 11.2

Приложение 2 - към Договор за целево финансиране


Приложение 11.3

Приложение 3 - към Договор за целево финансиране


Приложение 12

Декларация - нечлен на СС


Приложение 13

КЛ областен управител


Приложение 14

Схема минимални помощи