Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Устройствен правилник

Диана Иванова Бошева
09.03.2015
Образование: "Счетоводство и контрол" – СА „Д. А. Ценев” – Свищов - бакалавър "Данъчен контрол" – СА „Д. А. Ценев” – След дипломна квалификация "Счетоводство и одит на банките" – СА „Д. А. Ценев” – Свищов - магистър Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор - Министерство на финансите Професионална кариера: от 10.2003 г. до 04.2004 г.  Финансов консултант от 04.2004 г. – до 09.2006 г. Главен специалист "Счетоводител" Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово. от 10.2007 г. до 11.2011 Вътрешен одитор Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово. от 12.2012 г. до момента Ръководител  звено "Вътрешен одит"Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр....

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
13.03.2012
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЛОВО

Предстоящи събития
Времето в Карлово