Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Административни актове

Заповед РД-732/03.07.2019 г. Относно: Заличаване на адресна регистрации, съгласно Закона за гражданската регистрация
04.07.2019
Заповед РД-732/03.07.2019 г. Относно: Заличаване на адресна регистрации, съгласно Закона за гражданската регистрация

Заповед РД-686/20.06.2019 Относно: Назначаване на комисия по Закона за гражданската регистарция
26.06.2019

Заповед РД-649/12.06.2019 г. За правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделските земи
12.06.2019
Заповед РД-649/12.06.2019 г. За правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделските земи

Заповед РД-438/03.05.2019 Във връзка с провеждане на конкурс за възлагане на управлението на социални услуги на външен доставчик
03.05.2019
Заповед РД-438/03.05.2019 Във връзка с провеждане на конкурс за възлагане на управлението на социални услуги на външен доставчик

Заповед № РД-396/19.04.2019 г. ОТНОСНО: Назначаване на комисия по Закона за гражданската регистрация
19.04.2019
Заповед № РД-396/19.04.2019 г. ОТНОСНО: Назначаване на комисия по Закона за гражданската регистрация

Заповед РД-884/25.10.2018 г. Относно Разрешение за строеж №37/24.04.2018 г.
25.10.2018
Заповед РД-884/25.10.2018 г. Относно Разрешение за строеж №37/24.04.2018 г.