Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Административни актове

Заповед РД-438/03.05.2019 Във връзка с провеждане на конкурс за възлагане на управлението на социални услуги на външен доставчик
03.05.2019
Заповед РД-438/03.05.2019 Във връзка с провеждане на конкурс за възлагане на управлението на социални услуги на външен доставчик

Заповед № РД-396/19.04.2019 г. ОТНОСНО: Назначаване на комисия по Закона за гражданската регистрация
19.04.2019
Заповед № РД-396/19.04.2019 г. ОТНОСНО: Назначаване на комисия по Закона за гражданската регистрация

Заповед РД-884/25.10.2018 г. Относно Разрешение за строеж №37/24.04.2018 г.
25.10.2018
Заповед РД-884/25.10.2018 г. Относно Разрешение за строеж №37/24.04.2018 г.

Заповед №680/02.08.2018 г.
29.08.2018
Заповед №680/02.08.2018 г.

Заповед РД - 691/06.08.2018 за заличаване на адресна регистрация
06.08.2018
Заповед РД - 691/06.08.2018 за заличаване на адресна регистрация

Заповед РД - 671/ 31.07.2018 г. за комисия по чл. 99б от ЗГР
31.07.2018
Заповед РД - 671/ 31.07.2018 г. за комисия по чл. 99б от ЗГР