Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„Текущ ремонт на улици в населени места на Община Карлово, по обособени позиции”.
28.02.2019
Възложител:
Община Карлово
Решения/Обявления/Информации:
Решение - 28.02.2019 г.
Обявление - 28.02.2019 г.

Краен срок за подаване на оферти:
28.03.2019 г. до 17:00 ч.

Преписка:
00072-2019-0007

Документи:
Документация - 28.02.2019 г.
еЕЕДОП - 28.02.2019 г.


Състояние:
Отворена