Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация, обслужваща нуждите на община Карлово и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“.
12.02.2019
Възложител:
Община Карлово
Решения/Обявления/Информации:
Решение - 18.02.2019 г.
Обявление - 18.02.2019 г.

Краен срок за подаване на оферти:
20/03/2019 17:00

Преписка:
00072-2019-0005

Документи:
Документация - 18.02.2019 г.
еЕЕДОП - 18.02.2019 г.
Протокол 1 - 08.05.2019 г.


Състояние:
Отворена