Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„Инженеринг (проектиране, строителство, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор) за обект Изграждане на компостираща инсталация за нуждите на община Карлово“.
12.02.2019
Възложител:
Община Карлово
Решения/Обявления/Информации:
Решение - 18.02.2019 г.
Обявление - 18.02.2019 г.

Краен срок за подаване на оферти:
20/03/2019 17:00

Преписка:
00072-2019-0004


Документи:
Документация - 18.02.2019 г.
еЕЕДОП - 18.02.2019 г.
ПУП - 18.02.2019 г.
Прединвестиционно проучване - 18.02.2019 г.


Състояние:
Отворена