Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект № 16/07/2/0/00479 от 12.10.2018 г. за: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисура – Община Карлово”, по обособени позиции“.
21.12.2018
Възложител:
Община Карлово
Решения/Обявления/Информации:
Решение - 27.12.2018 г.
Обявление - 27.12.2018 г.
Обявление за поръчка - 26.12.2018 г.
Обявление за възложена поръчка - 28.05.2019 г.
Обявление за възложена поръчка - 26.07.2019 г.

Краен срок за подаване на оферти:
25.01.2019 г., 17:00 ч.
Преписка:
00072-2018-0015

Документи:
Документация - 26.12.2018 г.
КС Обособена позиция 1 - 26.12.2018 г.
КС Обособена позиция 2 - 26.12.2018 г.
КС Обособена позиция 3 - 26.12.2018 г.
еЕЕДОП - 26.12.2018 г.
Работни проекти ОП 1 - 26.12.2018 г.
Работни проекти ОП 2 - 26.12.2018 г.
Работни проекти ОП 3 - 26.12.2018 г.
Протокол 1 - 20.02.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения - 19.03.2019 г.
Протокол 2 - 28.03.2019 г.
Протокол 3 - 28.03.2019 г.
Доклад - 28.03.2019 г.
Решение - 28.03.2019 г.
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Доклад - 01.04.2019 г.
Решение - 01.04.2019 г.
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Съобщение за отваряне на ценови предложения - 17.05.2019 г.
Протокол 4 - 23.05.2019 г.
Протокол 5 - 23.05.2019 г.
Доклад - 23.05.2019 г.
Решение - 23.05.2019 г.
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - 23.05.2019 г.
Договор - 28.05.2019 г.
Договор - 26.07.2019 г.
Договор - 26.07.2019 г.

Състояние:
Възложена