Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Телефонен указател
Телефонен указател
Централа 0335/ 54 500
Факс 0335/ 54 533
Горещ телефон 0335/ 54 599
Код за Карлово: 0335/
Административно  звено

1.

Кмет  на  община

Емил КАБАИВАНОВ

54501

2.

Заместник   кмет

Антон МИНЕВ

54502

2.1.

Заместник   кмет

Стойо КАРАГЕНСКИ

54505

2.2.

Заместник   кмет

Данка  ЗИДАРОВА - ЛЮРТОВА

54503

3.

Секретар  на  община

Стефан  СТЕФАНОВ

54506

4.

Главен архитект

Димитър  АХРЯНОВ

54518

     
5.

Финансов  контрольор

Евгения  ХРИСТОВА

54550

6.

Звено  „Вътрешен  одит”-
 
Ръководител на звено за  вътрешен одитор


Диана  БОШЕВА 

54565

7.

Звено  „Инспекторат”
 
ДиректорВесела  СОТИРОВА
54680

ОБЩА    АДМИНИСТРАЦИЯ8.

Дирекция „Административно, информационно и правно обслужване”
Директор на дирекция


Веселка СОТИРОВА

54510

8.1.

Отдел „Административно и информационно обслужване и човешки ресурси”
Началник отдел


Люба МАЛЕШКОВА

54593

8.1.1.

Сектор „АИО”
Началник на секторДаниела ИГЛЕВА


54583

8.1.2.

Сектор „Човешки ресурси”
Началник на секторСтела  ВОРОНОВА
54592

8.2.

Отдел  „Канцелария”
Началник на отделСлави ДЖАЛЪЗОВ

54508
9.

Отдел  „Правно и нормативно обслужване  и обществени поръчки
Началник на отдел


Йордан ХАЛАДЖОВ

54580

9.1.

Сектор „Правно и нормативно обслужване”
Началник сектор


Радостина  БАТАЛОВА 54582

9.2.

Сектор „Обществени поръчки”
Началник на секторЦветана  МЕТАКСИНОВА

54586
10.

Отдел „Планиране и разработка на проекти и програми”
Началник на отделКрасен  КРАЕВ

54551
11.

Дирекция „Финансово стопански дейности и общинска собственост”
Директор на дирекцияАтанас  КУЗМАНОВ
54514

11.1.1.

Сектор „Бюджет и стопански дейности”
Началник на сектор


Галя  МАРТИНЧЕВА

54536

11.1.2.

Отдел „Общинска собственост”
Началник на отдел


Людмила ГЮРОВА 54577

11.2.

Отдел  „Счетоводство”
Началник на отдел


11.2.1 Сектор „Счетоводство” Ваня  ЛИЛОВА
54545
12.

Отдел „Местни данъци и такси”
Началник на отделЛиляна АТАНАСОВА-ТИЛОВА
54699

  Отдел „Местни данъци и такси” Главен специалист

54693/54696

54697/54698

  Отдел „Местни данъци и такси” Приходна каса 54694/54695
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ   13.1.

Отдел  „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството”
Началник на отдел


Матьо  ПИСАЧЕВ

54516

 
13.2.

Отдел „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”
Началник на отдел


Павлена СТАНЕВА 54564

14.

Дирекция  „Хуманитарни и социални дейности”
Директор на дирекция


Петя   НАЙДЕНОВА

54515

15.

Отдел „ Природни ресурси, екология и  земеделие”
Началник на отдел


Милена  КОВАЧЕВА
54517


ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ

Гише 1 - "Деловодство"54520Гише 2 - "Природни ресурси, екология и земеделие"54521 Гише 3 - "Цифров кадастър"54523Гише 4 - "Устройство на територията"54524Гише 5 - Постоянна приемна на кмета54522Гише 6 - ГРАО54525,54526Гише 7 - Каса приходи/разходи54529Охрана54532Оперативен дежурен54555Началник на звено "Общинска самоохрана"

Дечко Кeрезов
54690Началник на звено "Комунални дейности"

Лалка Калеева

91645Обреден дом
0895509092


Кметове на кметства

Кмет кметство Баня

Стамен Гешев

0894627057Кмет кметство Бегунци

Петко Комитов

0899917919Кмет кметство Богдан

Христо Иванов

0894627056Кмет кметство Васил Левски

Доньо  Стоянов

0894438618Кмет кметство Ведраре

Койчо  Мутафчийски

0895538123Кмет кметство Войнягово

Тодор Танковски

0894438698Кмет кметство Горни Домлян

Тошо Томанов

0899917924Кмет кметство  Домлян

Мано Несторов

0894438616Кмет кметство Дъбене

Вълко Шойлеков

0899917926Кмет кметство Иганово

Павел Павлов

0895538122Кмет кмество Калофер

ВрИД Анна Ганевска

0878986943


Кмет кметство Каравелово

Славка  Червенкова

0897098990Кмет кметство Климент

Мано Манов

0899917938Кмет кметсво Клисура

Генка  Тодорова

0893343685Кмет кметство Кърнаре

Боньо Бонев

0899917935Кмет кметство Куртово

Станимир  Станчев

0893343681Кмет кметство Московец

Валентин Ненов

0894471783Кмет кметство Певците

Богдан Богданов

0899917934Кмет кметство Пролом

Христо Иванов

0894438617Кмет кметство Слатина

Николина  Георгиева

0899917940Кмет кметство Соколица

Ненко Ненков

0899917931Кмет кметство Столетово

Мирослав Колев 0895538124Кмет кметство Розино

Ангел  Шаламанов

0894461235Кмет кметство Христо Даново

Акиф Каратабан

0893343684Кметски наместник Мраченик

Мария Урумова

0893343689Главен специалист кв. Сушица

Недка Шуменска

 0893406135


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател на Общински съвет

Теодор Шойлеков

54540Технически сътрудник в Общински съвет

Росица Сангурова

54542Факс на Общински съвет54541