Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Строителни отпадъци
"Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване.

Община Карлово има изготвен проект за изграждане на „Регионално съоръжение за третиране на строителните отпадъци от разрушаванито на сгради в община Карлово”.