Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Върнати решения на ОС

Върнато Решение № 1291 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Карлово
18.02.2019
Върнато Решение № 1291 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Карлово

Върнато решение № 1088 от 30.08.2018 г. на ОбС Карлово от Областен управител
17.09.2018
Върнато решение № 1088 от 30.08.2018 г. на ОбС Карлово от Областен управител

Върнато Решение № 1004 от Областен управител на Област Пловдив
15.06.2018
Върнато Решение № 1004 от Областен управител на Област Пловдив

Върнати Решение №971, Решение №972 и Решение №976, приети с протокол №37
09.05.2018
Върнати Решение №971, Решение №972 и Решение №976, приети с протокол №37

Върнато Решение № 943 от 29.03.2018 г. от Областен управител
11.04.2018
Върнато Решение № 943 от 29.03.2018 г. от Областен управител

Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив
06.02.2018
Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив