Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
върнати решения на ОС

Върнато Решение № 1004 от Областен управител на Област Пловдив
15.06.2018
Върнато Решение № 1004 от Областен управител на Област Пловдив

Върнати Решение №971, Решение №972 и Решение №976, приети с протокол №37
09.05.2018
Върнати Решение №971, Решение №972 и Решение №976, приети с протокол №37

Върнато Решение № 943 от 29.03.2018 г. от Областен управител
11.04.2018
Върнато Решение № 943 от 29.03.2018 г. от Областен управител

Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив
06.02.2018
Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив

Протест от Окръжна прокуратура против Правилника на ОбС Карлово
05.02.2018
Протест от Окръжна прокуратура против Правилника на ОбС Карлово

Върнато Решение № 794 от Областен управител на област Пловдив
14.12.2017
Върнато Решение № 794 от Областен управител на област Пловдив

Предстоящи събития
Времето в Карлово