Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
Важно съобщение от Дирекция Бюро по труда - Карлово
25.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

     І. За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения  при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

      На лицата, които са се явили в ДБТ да се регистрират като безработни с цел получаване на ПОБ,  последователно се препоръчват възможностите:

     - да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение;

     - да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ

       - ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител НОИ - заявлението за ПОБ към НОИ;

 

        ІІ. Заявления за регистрация се подават и  чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:

  1. Официалния сайт на АЗ;
  2. Чрез новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ;
  3. По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).

 

Активирани общо 6 електронни административни услуги на Агенцията по заетостта. Същите на този етап са достъпни през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment

Електронните административни услуги включват:

  1. Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/0424f386-6bd0-4c6a-8d52-b9394a7a8f88
  2. Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34
  3. Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/d2cdd761-816b-42f9-82da-6e57d7c67334
  4. Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/439c1e0d-495a-47b2-9227-540b54a30bcb
  5. Включване в обучение на възрастни - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/530d4256-8761-434e-a78d-b938d510708a;
  6. Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/3aacfaa7-da84-4151-8f5e-841cd3ecb391

За допълнителна информация : ДБТ-Карлово, ул.Меден дол № 10 , телефон 0335/9-46-35

e-mail:  dbt605@zaetost.net

8:15-12:15/ 13:00-17:00