Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
Съобщение 10.07.2019
10.07.2019

ОБЩИНА КАРЛОВО
 
    В изпълнение на чл.9, ал.2 от Наредба № 15/ 2004 г.  за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,
 
УВЕДОМЯВА
 
    жителите на община Карлово, че  на 12.07.2019 г. /петък/ ще бъде извършена дезинсекция /дезакаризация/ на зелените площи на територията на гр. Карлово с препарат “БИОТЕК C/S, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.
Третирането ще се извърши в интервала от 05:00 ч. до 10:00 ч. и от 19:30 ч. до 24:00 ч., съгласно горецитираната Наредба.
  До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: Внимание! Пръскано е с “БИОТЕК C/S!” и отбелязани дата на обработка и карантинният период.