Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ (ДСП) В ОБЩИНА КАРЛОВО”.
12.03.2019
Възложител:
Община Карлово
Решения/Обявления/Информации:
Решение - 13.03.2019 г.
Преписка:
00072-2019-0008
Документи:
Покана - 13.03.2019 г.

Състояние:
Отворена