Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
"Предоставяне на услуги по поддържане на чистотата, зимно почистване за нуждите на Община Карлово и поддържка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за твърди битови отпадъци на Община Карлово".
15.02.2019
Възложител:
Община Карлово
Решения/Обявления/Информации:
Решение - 19.02.2019 г.
Обявление - 19.02.2019 г.

Краен срок за подаване на оферти:
22.03.2019 г. до 17:00 ч.

Преписка:
00072-2019-0006

Документи:
Документация - 20.02.2019 г.
еЕЕДОП - 20.02.2019 г.
Ръководство - 20.02.2019 г.Състояние:
Отворена