Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Процедури
"Предоставяне на услуги по поддържане на чистотата, зимно почистване за нуждите на Община Карлово и поддържка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за твърди битови отпадъци на Община Карлово".
15.02.2019