Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Инвестиционно намерение на Иван Стефанов
23.01.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
 
УВЕДОМЯВА:
 

    Засегнатото население за инвестиционно намерение на  Иван Стефанов  за следното инвестиционно предложение -    Създаване на УПИ 093030-жилищно строителство за поземлен имот №093030 в местност “Ментишлиско” в землище на с. Соколица , общ. Карлово.