Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НАСТАНЕНИТЕ В ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ (ДПЛУИ), ГР. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ (ДСП) В ОБЩИНА КАРЛОВО”
17.01.2019