Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Карлово по обособени позиции: Обособена позиция №1:„Реконструкция и рехабилитация на ул.„Ген. Карцов“ в ПИ9552, Бул. „Освобождение“ в ПИ9538, участък от бул. „Освобождение“ с обхват от ул. „Раковска“ до ул. „Стражата“, включващ ПИ9537, ПИ9540 и ПИ1189, по плана на град Карлово, Община Карлово“. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на пътен участък с обхват ПИ9538, ПИ9539 и ПИ738 по плана на град Карлово, Община Карлово“
10.09.2018