Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„Ремонтни дейности на централната градска част на гр. Калофер“
07.08.2018
Възложител:
Община Карлово
Решения/Обявления/Информации:
Решение - 07.08.2018 г.
Обявление - 07.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка/ПРЕКРАТЯВАНЕ
Краен срок за подаване на оферти:
04/09/2018 г.
Преписка:
00072-2018-0012

Документи:
Документация 07.08.2018 г.
еЕЕДОП 07.08.2018 г.
Количествени сметки - 07.08.2018 г.
Протокол 1 - 10.10.2018 г.
Протокол 2 - 16.11.2018 г.
Решение - 16.11.2018 г.
Състояние:
Прекратена