Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Карлово по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ген. Карцов“ в ПИ 9552, Бул. „Освобождение“ в ПИ 9538, участък от бул. „Освобождение“ с обхват от ул. „Раковска“ до ул. „Стражата“, включващ ПИ 9537, ПИ 9540 и ПИ 1189, по плана на град Карлово, Община Карлово“. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на пътен участък с обхват ПИ 9538, ПИ 9539 и ПИ 738 по плана на град Карлово, Община Карлово“.
03.08.2018