Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Публични покани
ДГ Зорница
21.06.2018
Възложител:
ДГ Зорница
Решения/Обявления/Информации:
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти:
29/06/2018 17:00
Документи:
Заповед 21.06.2018 г
Обява 21.06.2018 г.
Документация 21.06.2018 г.

Протокол - 04.07.2018 г.

Състояние:
Отворена