Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Образование
Образование
15.03.2012

Писмо от МОН
Изпълнение на Междуинституционалния план за дейстие за превенция на агресията и засилване на сугурността в образователните институции

Карта на услугите
Информация за същността на социалните услуги
Добри практики
Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Формула за разпределение на средствата за общинските училища и общинските целодневни детски градини за бюджет 2017 година на Община Карлово

Заповед № 169/01.03.2017 г.


Формула за разпределение на средствата за общинските училища и общинските целодневни детски градини за бюджет 2016 година на Община Карлово

Заповед № 123/18.02.2016 г.


Формула за разпределение на средствата за общинските училища и общинските целодневни детски градини за бюджет 2015 година на Община Карлово

Заповед № 230/26.02.2015 г.


Формула за разпределение на средствата за общинските училища и общинските целодневни детски градини за бюджет 2014 година на Община Карлово

Заповед № 264/27.02.2014 г.

Формула за разпределение на средствата за общински училища за бюджет 2014 год. на Община Карлово

Формула за разпределение на средствата в общински училища - обучаващи ученици в индивидуална форма за бюджет 2014 год. на Община Карлово

Формула за разпределение на средствата в общински училища - обучаващи ученици в самостоятелна форма  за бюджет 2014 год. на Община Карлово

Формула за разпределение на средствата за деца от подготвителни полудневни групи в детски градини и в общински училища за бюджет 2014 г. на Община Карлово

Формула за разпределение на средства за общински детски градини за бюджет 2014 г. на Община Карлово държавна дейност

Формула за разпределение на средства за общински детски градини за бюджет 2014 г. на Община Карлово общинска дейност

Условия и ред за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени във формулата за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за общинските учебни и детски заведени на територията на община Карлово за 2014 г.