Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Творчески сдружения

Културни сдружения:

 Дружество на българските писатели - Карлово е създадено през 2000 г. и обединява 27 творци от Община Карлово на различна възраст. Двама от тях са членове на Съюза на българските писатели.

8:15-12:15/ 13:00-17:00