Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Решения ОС

Решения взети с протокол № 14 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 27.08.2020 година
03.09.2020
Решения взети с протокол № 14 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 27.08.2020 година

Решения взети с протокол № 13 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 30.07.2020 година
05.08.2020
Решения взети с протокол № 13 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 30.07.2020 година

Решения взети с протокол № 12 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 25.06.2020 година
02.07.2020
Решения взети с протокол № 12 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 25.06.2020 година

Решения взети с протокол № 11 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 28.05.2020 година
03.06.2020
Решения взети с протокол № 11 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 28.05.2020 година

Решения от № 137 до № 151, взети с поименно писмено гласуване, проведено на 30.04.2020 година
05.05.2020
Решения от № 137 до № 151, взети с поименно писмено гласуване, проведено на 30.04.2020 година

Решения взети с протокол № 10 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 30.03.2020 година
02.04.2020
Решения взети с протокол № 10 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 30.03.2020 година

8:15-12:15/ 13:00-17:00