Потърсете в сайта

Решения ОС


03.12.2020
Решения взети с поименно писмено гласуване от Общински съвет Карлово, проведено на 26.11.2020 година

05.11.2020
Решения взети с протокол № 16 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.10.2020 година

30.09.2020
Решения взети с протокол № 15 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 24.09.2020 година

03.09.2020
Решения взети с протокол № 14 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 27.08.2020 година

05.08.2020
Решения взети с протокол № 13 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 30.07.2020 година

02.07.2020
Решения взети с протокол № 12 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 25.06.2020 година

Времето в Карлово