Потърсете в сайта

Работно време

Дата на публикуване: 26.05.2016 12:46
Работното време на общинската администрация е разпределено, както следва:

от понеделник до петък
-    от 08.15 часа до 12.15 часа.
-    от 13.00 часа до 17. 00 часа.
           
Работно време на Информационен център за административно обслужване :
 
Гише 1 "Общо  деловодство  и  информация"
Гише 6 "Служба по гражданско състояние”  
 

Гише 7 „Каса"                             
  от понеделник до петък
-   от 08.00 часа –  до 18.00 часа.
 събота
-   от 09.00 часа до 13.00 часа.

Гише 2  Деловодство "Природни ресурси, екология и земеделие"
Гише 5 "Постоянна приемна на кмета”
от понеделник до петък
-    от 08.15 часа до 12.15 часа.
-    от 13.00 часа до 17. 00 часа.

Гише 3 „Кадастрална карта – Карлово” 
понеделник, вторник, четвъртък и петък
-    от 08.15 часа до 12.15 часа.

Гише 4 „Устройство на територията”
от понеделник до петък
-    от 08.15 часа до 12.15 часа.
-    от 13.00 часа до 17. 00 часа.

Справки по устройствените планове на с. Васил Левски, с. Куртово, с. Горни Домлян, с. Домлян, с. Мраченик, с. Ведраре, с. Бегунци и с. Пролом ще се извършват:
вторник и четвъртък
-    от 08.15 часа до 12.15 часа
в информациония център на Община Карлово

Справки по устройствените планове на с. Марино Поле, с. Соколица, с. Каравелово, с. Богдан, с. Климент, с. Войнягово, с. Дъбене, с. Иганово, с. Слатина, с. Столетово и с. Кърнаре ще се извършват:
понеделник, сряда и петък
-    от 08.15 часа до 12.15 часа.
в информациония център на Община Карлово