Потърсете в сайта

Диана Иванова

Дата на публикуване: 01.04.2015 13:01
Образование:

  • "Счетоводство и контрол" – СА „Д. А. Ценев” – Свищов - бакалавър
  • "Данъчен контрол" – СА „Д. А. Ценев” – След дипломна квалификация
  • "Счетоводство и одит на банките" – СА „Д. А. Ценев” – Свищов - магистър
  • Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор - Министерство на финансите
Професионална кариера:от 10.2003 г. до 04.2004 г. 

Финансов консултант
от 04.2004 г. – до 09.2006 г.

  • Главен специалист "Счетоводител"
Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово.
от 10.2007 г. до 11.2011
  • Вътрешен одитор
Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово.

от 12.2012 г. до момента


  • Ръководител  звено "Вътрешен одит"
    Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово.