Потърсете в сайта

Даниела Данчева Иглева

Дата на публикуване: 09.03.2015 06:56
Образование:

"Математика и информатика" – ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив

"Софтуерни технологии „ – ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив

Професионална кариера:

 

от 01.07.2009 г. до 31.03.2010 г. 


Младши експерт отдел ‘Административно и информационно обслужване ” Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1, ПК 4300, гр. Карлово.

от 01.04.2010 г. – до 08.02.2012 г. 
Главен специалист в отдел „Административно и информационно обслужване”
Община Карлово, ул. „Петко Събев” № 1, ПК 4300, гр. Карлово.

от 09.02.2012 г. до момента 

Началник на сектор „Административно и информационно обслужване ”
Община Карлово, ул. „Петко Събев” № 1, ПК 4300, гр. Карлово.