Потърсете в сайта

Избори на 14 ноември 2021 г.

Дата на публикуване: 24.09.2021 14:56

Определяне на места за поставяне на агитационни материали в Община Карлово за произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Република Българие и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Сведете новината до знанието на избирателите от вашата община !

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна

Дата на публикуване 04.10.2021 г.


Провеждане на консултации за определяне съставите на Секционнитеизбирателни комисии в Община Карлово за Изборите за президент и вицепрезидент на  Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Образуване на избирателни секции в Община Карлово за провеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


Образец на файл за СИК

Дата на публикуване 01.10.2021 г.


Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Община Карлово за провеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Дата на публикуване 30.09.2021 г.


Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Дата на публикуване 30.09.2021 г.


Приложение № 1 към Заповед № РД - 700 от 20.09.2021 г.

Дата на публикуване 24.09.2021 г.

Наименование Брой тегления
Заповед за поставяне на агитационни материали 1 Изтегли документ с име "Заповед за поставяне на агитационни материали"
Образец на файл за СИК 5 Изтегли документ с име "Образец на файл за СИК"
Уведомление консултации за определяне съставите на Секционнитеизбирателни комисии 7 Изтегли документ с име "Уведомление консултации за определяне съставите на Секционнитеизбирателни комисии"
Избирателни списъци 15 Изтегли документ с име "Избирателни списъци"
Местата за обявяване на избирателните списъци 1 Изтегли документ с име "Местата за обявяване на избирателните списъци"
Приложение № 1 към Заповед № РД - 700 от 20.09.2021 г. 19 Изтегли документ с име "Приложение № 1 към Заповед № РД - 700 от 20.09.2021 г."
Заповед № РД - 700 от 20.09.2021 г. 5 Изтегли документ с име "Заповед № РД - 700 от 20.09.2021 г."