Потърсете в сайта

по добре заедно

Дата на публикуване: 08.08.2014 06:50

По проект "По-добре заедно!" Община Карлово обявява следните свободни работни места:


1. Акушерка в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

2. Лекар - гинеколог в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

3. Юрист в услугата „Семейно консултиране и подкрепа”

4. Медиатор в услугите „формиране и развитие на родителски умения” и „семейно консултиране и подкрепа”

5. Медиатор в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

6. Медицинска сестра в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

7. Лекар - педиатър в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

8. Психолог в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

9. Социален работник – координатор на услугите по проект на Община Карлово „По-добре заедно!”

10. Социален работник/социален педагог в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

11. Социален работник в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст”

12. Социален работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години”

13. Логопед в услугaта „Ранна интервенция на уврежданията”

14. Кинезитерапевт/рехабилитатор в услугaта „Ранна интервенция на уврежданията”

15. Медиатор в услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

16. Лекар - педиатър в услугaта „Ранна интервенция на уврежданията”

17. Психолог в услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

18. Социален работник в услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

19. Специален педагог в услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”

      Необходимите документи за кандидатстване и повече информация може да намерите в прикачения архивен файл към всяка обявена позиция.