Потърсете в сайта

Общински съвет (2)

Дата на публикуване: 06.01.2012 12:18

Общински съвет

Стойо Карагенски - Председател на Общински съвет Карлово


ЗА КОНТАКТИ:

тел:0335 54540 - Председател на Общински съвет
0335 54542

- Звено "Общински съвет"
факс 0335 54541

 

 


 

 

Декларациите по чл.12,т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси може да видите като КЛИКНЕТЕ върху името на съответния човек на тази страница.

 


 

 

 

С П И С Ъ К

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - КАРЛОВО, ИЗБРАНИ НА 23.10.2011 год.

ЗАСЕДАНИЕ: на 03.11.2011 година

 

 

1 Иван Николов Иванов ПП ГЕРБ
2 Сребра Костова Атанасова ПП ГЕРБ
3 Мария Петкова Тодорова ПП ГЕРБ
4 Красимир Колев Колев ПП ГЕРБ
5 Петьо Енев Тодоров ПП ГЕРБ
6 Веселин Стефанов Ангелов ПП ГЕРБ
7 Никола Петков Паунов ПП ГЕРБ
8 Доньо Тодоров Тодоров ПП ГЕРБ
9 Богдан Колев Богданов ПП ГЕРБ
10 Кирил Янков Георгиев ПП ГЕРБ
11 Николай Цветков Цветков ПП ГЕРБ
12 Миглена Николаева Събева ПП ЕНП
13 Наска Тодорова Казийска ПП ЕНП
14 Мехмед Кеазим Маджур ПП ДПС
15 Джемил Ахмед Караали ПП ДПС
16 Никола Георгиев Ликов Независим
17 Веселин Тодоров Божков ПП АТАКА
18 Иван Маринов Моллов КП Обединени за нашата община
19 Димитър Костадинов Божиков КП Обединени за нашата община
20 Стойо Белев Карагенски КП Обединени за нашата община
21 Бонка Ат. Карчева - Гичева КП Обединени за нашата община
22 Ерма Димитрова Попова КП Обединени за нашата община
23 Маргарита Христова Генева КП Обединени за нашата община
24 Минчо Генчев Вълчев КП Обединени за нашата община
25 Анастасия Димитрова Чолакова КП Обединени за нашата община
26 Стоянка Димитрова Трифонова КП Обединени за нашата община
27 Георги Тодоров Ганчевски КП Обединени за нашата община
28 Найден Христов Найденов    Независим
29 Дамян Славчев Дамянов КП Демократична левица
30 Иван Костадинов Станчев КП Демократична левица
31 Стоян Стоев Четинов Независим
32 Димитър Рашков Рашков КП Демократична левица
33 Пепа Николова Шуплева КП Демократична левица