Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Други документи Общински съвет

Влязло в сила Решение № 291 от 04.02.2020 на Административен съд - Пловдив
04.08.2020
Влязло в сила Решение № 291 от 04.02.2020 на Административен съд - Пловдив

Решение № 291 от 04.02.2020 г. на Пловдивски административен съд
10.02.2020
Решение № 291 от 04.02.2020 г. на Пловдивски административен съд

Протест против: Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Карлово / приета с Решение № 173, взето с Протокол №10 от 12.04.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово
15.01.2020
Протест против: Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Карлово / приета с Решение № 173, взето с Протокол №10 от 12.04.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово

Решение № 2359 /20.11.2019 г. на Административен съд - Пловдив
27.11.2019
Решение № 2359 /20.11.2019 г. на Административен съд - Пловдив

Решение № 2178 /30.10.2019 г. на Административен съд- Пловдив
27.11.2019
Решение № 2178 /30.10.2019 г.  на  Административен съд-  Пловдив

Влязло в сила Решение № 1336 от 18.06.2019 на Административен съд - Пловдив
15.07.2019
Влязло в сила Решение № 1336 от 18.06.2019 на Административен съд - Пловдив

8:15-12:15/ 13:00-17:00