Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Публични покани

ДГ Ана Козинарова
19.07.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Образци обособена позиция 1 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Образци обособена позиция 2 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Линк към АОП Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Протокол Дата и час на публикуване: 2019-08-20 13:49:00

ДГ Слънце
19.07.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:50:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:50:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:50:00 Образци обособена позиция 1 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:50:00 Образци обособена позиция 2 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:50:00 Линк към АОП Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:50:00 Протокол Дата и час на публикуване: 2019-08-19 12:26:00

ДГ Зорница
19.07.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:45:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:45:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:45:00 Образци обособена позиция 1 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:45:00 Образци обособена позиция 2 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:45:00 Линк към АОП Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:45:00 Протокол Дата и час на публикуване: 2019-08-16 17:10  

ДГ Първи юни
19.07.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:51:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:51:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:51:00 Образци обособена позиция 1 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:51:00 Образци обособена позиция 2 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:51:00 Линк към АОП Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:51:00 Протокол Дата и час на публикуване: 2019-08-19 12:29:00

ДГ Гина Кунчева
19.07.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Образци обособена позиция 1 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Образци обособена позиция 2 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Линк към АОП Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Протокол Дата и час на публикуване: 2019-08-19 12:26:00

ДГ Гина Кунчева - приключена
13.06.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Образци Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Съобщение по чл. 193 от ЗОП    Дата и час на публикуване: 2019-07-01 17:10:00 Протокол    Дата и час на публикуване: 2019-07-01 17:10:00  

8:15-12:15/ 13:00-17:00