Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Върнати решения на ОС

Върнато решение № 60 от 30.01.2020 г. от Областен управител на Област Пловдив
10.02.2020
Върнато решение № 60 от 30.01.2020 г. от Областен управител на Област Пловдив

Върнато решение № 33 и решение № 34 от 19.12.2019 г. от Областен управител на Област Пловдив
07.01.2020
Върнато решение № 33 и решение № 34 от 19.12.2019 г. от Областен управител на Област Пловдив

Върнато решение № 5 от 28.11.2019 г. от Областен управител на Област Пловдив
11.12.2019
Върнато решение № 5 от 28.11.2019 г. от Областен управител на Област Пловдив

Върнато решение № 1459 от 27.06.2019 г. от Областен управител на Област Пловдив
11.07.2019
Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив

Върнато Решение № 1291 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Карлово
18.02.2019
Върнато Решение № 1291 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Карлово

Върнато решение № 1088 от 30.08.2018 г. на ОбС Карлово от Областен управител
17.09.2018
Върнато решение № 1088 от 30.08.2018 г. на ОбС Карлово от Областен управител

8:15-12:15/ 13:00-17:00