Потърсете в сайта

Докладни


13.07.2016
Одобряване на Герб и знаме на с. Каравелово

13.07.2016
Одобряване на Герб и знаме на с. Каравелово

14.04.2016
Приемане на правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

13.01.2016
Приемане на Наредба за изменение на Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС

03.12.2015
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово

01.12.2015
Приемане План - сметака за поддържане на чистотата на територията на Община Карлово през 2016 г.