Потърсете в сайта

Стефан Стефанов

Дата на публикуване: 29.06.2012 11:18

DSC06

Стефан Запрянов Стефанов

Секретар на Община Карлово

 

Дата на раждане:

19.09.1953 г.

Образование:

Инженер „Геодезия, фотограметрия и картография”  

Магистър „Публична администрация” – ЮЗУ „Неофит Рилски”  

Професионална кариера:

от 1976 – 2003 г.

Длъжности в системата на МО

от 2003 – 2007 г.

Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване” – общинска администрация на Община Карлово

от 05.11.2011 г.

Секретар на Община Карлово