Потърсете в сайта

Общински съвет 2013 г. - нови документи


24.07.2015
     О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т -   К А Р Л О В О П     О     К     А     Н     А             На основание чл. 25,т. 1 и т. 3 от Закона                  за местното самоуправление и местната администрация,   свиквам   общинските    съветници     на   30.07.2015 година / ЧЕТВЪРТЪК /от 10,00 часа в зала “Васил Караиванов” за провеждане на редовно  ...

22.01.2013
Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника на ОбС.pdf   Всички новопостъпили документи от Общински съвет Карлово , както и дневния ред за предстоящата сесия може да намерите от тази страница.Ако не намерите това което търсите използвайте функцията търсене разположена на първа страница на сайта !