Потърсете в сайта

Общински план за развитие на Община Карлово


08.10.2014
Д О К Л А Д за 2013 г. за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Карлово 2007-2013 г.                Общинският план за развитие е най-важният стратегически планов документ за устойчиво и интегрирано местно развитие. Общинският план за развитие представлява инструмент за решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи, като същевременно осигурява достъп до националните и европейски финансови ресурси. С него...

19.05.2012
Oбщинският план за развитие за периода 2007-2013 год. на Община Карлово може да свалите ОТТУК !

19.05.2012
Междинна оценка на общинския план за развитие на 2007-2013 г. на Община Карлово   Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 Приоритет 4 Приоритет 5 Приоритет 6 Приоритет 7 Oбщинският план за развитие за периода 2007-2013 год. на Община Карлово може да свалите ОТТУК !