Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Образование

Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2020
28.02.2020
Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2020

Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2019
28.02.2019
Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2019 г.

8:15-12:15/ 13:00-17:00