Потърсете в сайта

Правилник


29.12.2015
Правилник за организацията и дейността на общински съвет карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

03.12.2015
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРОЕКТ!

18.01.2012
               (2) Общинска библиотека – Карлово оказва съдействие на Общинската администрация при осъществяване на държавната и местна политика в областта на библиотечно-информационната дейност.                (3) Общинска библиотека - Карлово осигурява правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до информацията. Тя съдейства за изграждането на гражданско и информационно общество.                (4)Общинска библиотека - Карлово е част от националната мрежа на обществените библиотеки в страната.   Чл.4. Общинска библиотека –...