Потърсете в сайта

Конкурс за заемане на длъжностите: началник на сектор Обществени поръчки, младши експерт в сектор Обществени поръчки старши експерт в отдел Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството

Дата на публикуване: 03.05.2022 08:20
Началник на сектор „Обществени поръчки”
1. Обявление

Необходими документи:
Заявление по чл. 17 ал. 2
Декларация по чл.11
- Прекратяване на конкурс за сайта
Младши експерт в сектор „Обществени поръчки”
1. Обявление

Необходими документи:
- Заявление по чл. 17 ал. 2
Декларация по чл.11
Списък допуснати младши експерт обществени поръчки
- Система за определяне на резултати
- Класиране младши експерт
Старши експерт в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството”
1. Обявление

Необходими документи:
Заявление по чл. 17 ал. 2
Декларация по чл.11
- Списък допуснати старши експерт-незаконно
- Система за определяне на резултати
-
Класиране на кандидатите
Наименование Брой тегления
Класиране на кандидатите старши експерт.docx 49 Изтегли документ с име "Класиране на кандидатите старши експерт.docx"
Класиране младши експерт.docx 57 Изтегли документ с име "Класиране младши експерт.docx"
Система за определяне на резултати-устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството 33 Изтегли документ с име "Система за определяне на резултати-устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството"
Система за определяне на резултати - Обществени поръчки.docx 34 Изтегли документ с име "Система за определяне на резултати - Обществени поръчки.docx"
Списък допуснати старши експерт-незаконно.docx 68 Изтегли документ с име "Списък допуснати старши експерт-незаконно.docx"
Списък допуснати младши експерт обществени поръчки.docx 89 Изтегли документ с име "Списък допуснати младши експерт обществени поръчки.docx"
прекратяване на конкурс за сайта.doc 50 Изтегли документ с име "прекратяване на конкурс за сайта.doc"
Декларация по чл.11 50 Изтегли документ с име "Декларация по чл.11"
Заявление по чл. 17 ал. 2 56 Изтегли документ с име "Заявление по чл. 17 ал. 2"
Обявление за конкурс 169 Изтегли документ с име "Обявление за конкурс"