Потърсете в сайта

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Заповед за Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Списък на вакантни длъжности за офицери във военно формирование 38640 - Казанлък, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ 

Списък на вакантни длъжности за сержанти във военно формирование 54140 - Стара Загора, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ

Списък на вакантни длъжности за офицери във военно формирование 36540 – Асеновград, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ

Списък на вакантни длъжности за военнослужещи във военно формирование 54990 - Враца, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ

Списък на вакантни длъжности за военнослужещи във военно формирование 22160 - Плевен, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ

Времето в Карлово