Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
УВЕДОМЛЕНИЕ
27.07.2020

            ОБЩИНА КАРЛОВО

          В изпълнение на чл.8, ал.2 от НАРЕДБА №13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,
      УВЕДОМЯВА жителите на община Карлово, че на 29.07.2020 година /сряда/ ще бъде извършена дезинсекция /против комари/ на зелените площи на територията на град Карлово с препарат “БИОТЕК ЕК”, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.
          Третирането ще се извърши в интервала от 21:00 ч. до 24:00 ч., съгласно горецитираната Наредба.
       До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: Внимание! Пръскано е с “БИОТЕК ЕК”!” и отбелязани дата на обработка и карантинният период.
          ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

8:15-12:15/ 13:00-17:00